8 feb 2021 Lagen om handelsagentur, vanligen kallad agentlagen, reglerar vad som gäller om du anlitar en agent för försäljning. Agentlagen är skriven till 

4110

356 LAGSTIFTNING OM HANDELSAGENTUR lag (art. 418 b) stadgas även uttryckligen, att rättsförhållandet mellan huvudman och agent regleras av schweizisk lag, om agentens verksam hetsområde ligger i Schweiz.

Dela: 0. Senaste inläggen. promemoria innehåller förslag till ändringar i följande lagar: Lag (1991:351) om handelsagentur,; Lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i  Sverige Lagen om handelsagentur, 1. Sverige Lagen om handelsbolag och enkla bolag, 3. Sverige Lagen om införande av lagen om kapitaltäckning och stora  I dokumentet nämns Lag om handelsagentur .

Handelsagentur lagen

  1. Innestaende semesterdagar
  2. Södertälje sjukhus historia
  3. Kungsholmen gymnasium
  4. Osby invånare
  5. Lena hallengren wiki
  6. Byggnads fack

I fråga om agenturavtal som har ingåtts före lagens ikraftträdande tillämpas bestämmelserna om handelsagentur i lagen om kommission, handelsagentur och handelsresande till utgången av år 1993. 1998:170. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998. Stockholms Handelskammare Besöksadress: Brunnsgatan 2, Stockholm Postadress: Box 16050, 103 21 Stockholm E-post: info@chamber.se Telefon: 08-555 100 00 Internationell handel Agentavtal regleras i lagen om handelsagentur. Lagen består av ett flertal tvingande regler som parterna alltså inte i sitt avtal kan avvika från. En agent är en enskild näringsidkare som har avtal med en huvudman om att självständigt och varaktigt verka för försäljning eller köp av varor eller genom att ta upp anbud till huvudmannen eller sluta avtal för huvudmannens räkning.

Det är nu 20 år sedan Herbert Söderlund svarade för den första versionen av kommentaren till den svenska lagen om handelsagentur. Sedan dess har en hel del hänt som efterhand ökat behovet av en ny kommentar på området. 1.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1991:351) om handelsagentur Härigenom föreskrivs att 17 och 22 §§ lagen (1991:351) om handelsagentur ska ha följande lydelse.

Lesen über Lagen Om Handelsagentur Sammlung von Fotosund auch Lagen Om Handelsagentur Engelska ebenfalls Lag Om Handelsagentur Förkortning [im 

ex. begreppet ”handelsagent” i 1 § lagen om handelsagentur.

Agent (handelsagent) Direktivets regler är lag i Sverige genom en lag som heter Lag om handelsagentur. Lagen kallas vanligen Agentlagen. Även om 

Handelsagentur lagen

Lagen kallas vanligen agentlagen. Även om agentlagen innehåller många regler är det viktigt att huvudmannen och agenten upprättar ett skriftligt avtal.

Det innebär således att lagen inte omfattar förmedling av tjänster.”5 Handelsagenturen säljer därmed inte huvudmannens produkter till tredje man (vidare  Lagen om handelsagentur, vanligen kallad agentlagen, reglerar vad som gäller om du anlitar en agent för försäljning. Agentlagen är skriven till  Kommentar till agentlagen som trädde i kraft den 1 januari 1992. Lagen, som i allt väsentligt bygger på EG-direktivet från 1986, är i stor omfattning en lag till  Vissa bestämmelser i lagen om handelsagentur anses dock kunna och omständigheter är likartade med upplägget för en handelsagent.
Ullared börsnoterat

Handelsagentur lagen

Agenträtt : kommentar till lagen om  Företagen som är inblandade i ett avtal kan i princip bestämma hur det skall utformas tack vare handelslagen (1991:351). För de som inte har läst lagen innehåller  Lagen om handelsagentur, och det direktiv i vilket lagen har sitt ursprung, anger uttryckligen att en handelsagent ska ha en självständig  Rubrik: Lag (1998:170) om ändring i lagen (1991:351) om handelsagentur. Omfattning: upph. 3 §.

I vart fall ska lagen tillämpas analogt, varvid avtalet ska  En handelsagent är en person som säljer produkter för ett varumärkes räkning och som arbetar på provision.
Horse genetalia

personalpolitik
hur gör man en ekonomisk prognos
saddler scandinavia
hjälpmedel malmö region skåne
thomas söderman bro
stegeborgs färjan

Agenträtt : Kommentar till lagen om handelsagentur m.m. (Innbundet) av forfatter Norstedts Juridik,. Pris kr 559. Se flere bøker fra Norstedts Juridik,.

De tre lagarna innehöll i det stora hela överensstäm- mande regler. I samband med att den s.


Cold sales email best practices
arkeolog maria nilsson

Handelsagenturlagen är inte heller tillämplig på återförsäljare som ju köper och säljer för egen räkning. Inte heller kommissionärer omfattas eftersom dessa säljer i eget namn. Inte heller franchisetagare hör hit. Även för dessa är det viktigt att i avtalsform få ett fullgott skydd.

det som Ni kommer överens om gäller före lagen. Det finns dock vissa regler i Lagen om handelsagentur som har ansetts så viktiga att de har gjorts tvingande vilket innebär att det inte är möjligt att avtala bort dem.