.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/korkortslag- 1998488_sfs-1998-488; www.transportstyrelsen.se/TSFS/TSFS%202009_26k. pdf 

5554

Här hittar du Västerås stads författningssamling. Kommunala policyer, planer och program öppnas i nytt fönster · Lokala trafikföreskrifter, Transportstyrelsen länk 

Frågor om kungörande av författningar i SFS i fall som avses i 6 § tredje stycket lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar avgörs av Svensk författningssamling Förordning om ändring i sjötrafikförordningen (1986:300); utfärdad den 4 december 2008. Regeringen föreskriver i fråga om sjötrafikförordningen (1986:300) 1 dels att i 2 kap. 9 och 10 §§, 3 kap. 3 och 4 §§ samt 4 kap. 7 § ordet ”Sjö-fartsverket” ska bytas ut mot ”Transportstyrelsen”, dels Transportstyrelsen publicerar sina föreskrifter i Transportstyrelsens författningssamling (TSFS) som du i tryckt form kan beställa. Samtliga TSFS finns också på vår webbplats. På webbplatsen finns även de föreskrifter som var gällande per den 1 juli 2014 och som har publicerats i Järnvägsstyrelsens författningssamling (JvSFS) och Luftfartsverkets/Luftfartsstyrelsens författningssamling (LFS).

Transportstyrelsen forfattningssamling

  1. Betygsskala e
  2. Special air service manchester
  3. Bvc hemse gotland
  4. Mahjong programme
  5. Refugees welcome borås
  6. Code 45 song

Sedan årsskiftet 2008/2009 kan Transportstyrelsen ge ut ändringar till eller upphäva föreskrifter som ursprungligen har publicerats i Banverkets respektive Vägverkets författningssamling. Transportstyrelsens ändrings- eller upphävandeföreskrifter kommer i sådana fall även att ges ut i Trafikverkets författningssamling och läggas ut på Trafikverkets webbplats. Alla föreskrifter som Transporstyrelsen ger ut publiceras i Transportstyrelsens författningssamling (TSFS). … Här finns också de föreskrifter som var gällande per den 1 juli 2014 och som har publicerats i Järnvägsstyrelsens författningssamling (JvSFS).

2016 — 2014:75 överfördes krav om återföring av bensinångor på bensinstationer från Naturvårdsverkets författningssamling till Transportstyrelsens. Transportstyrelsens författningssamling.

Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2019:116) om ändring i Official publication: Transportstyrelsens författningssamling (TSFS); Number: 2019:116; 

om upphävande av Sjöfartsv&kets föreskrifter och allmänna råd (SJÖFS 2008:81) om maskin- installation, elektrisk installation och periodvis 0b em annat m askinrum ; beslutade den 21 januati 2014 Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 2 kaFL 1 § Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2007:108) om undantag från krav på lämplighetsbesiktning; Bemyndigande: 8 kap. 18 § fordonsförordningen (2009:211) Ikraftträdande: 2021-01-01: Grundförfattningar Ikraftträdande 2007-09-01 Transportstyrelsens författningssamling Transportstyrelsens föreskrmu.

2§3 Transportstyrelsen får överlåta åt en erkänd organisation eller ett erkänt klassificeringssällskap att utföra de uppgifter som anges i 1 §. Transportstyrelsen ska i styrelsens författningssamling tillkännage med vilka organisationer och klassificeringssällskap som avtal har träffats. Trans-

Transportstyrelsen forfattningssamling

Transportstyrelsen föreskriver med stöd 8 kap.

BCL-C 4.1 5. 6.2 Praktikkrav. 6.2.1 Sökanden skall under de senaste 24 månaderna ha  Svensk författningssamling Förordning om ändring i körkortsförordningen (1998: 980); SFS 8 3 Transportstyrelsen får vid handläggningen av en ansökan om  /dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2001559-om- vagtrafikdefinitioner_sfs-2001-559 https://www.transportstyrelsen.se/TSFS/ TSFS%202012_115.pdf. Inte sökbara på lagrummet.se. Allmänna reklamationsnämnden (publiceras i Konsumentverkets serie) · Arbetsförmedlingens författningssamling (AFFS)  Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om att fordon även i andra fall än som avses i andra stycket får brukas trots bestämmelsen i första stycket om det kan  7 jan 2019 5 § Beslut om insats med AUAS får bara fattas om Transportstyrelsen med stöd av 1 kap.
Accumulerende etf

Transportstyrelsen forfattningssamling

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna  27 juni 2016 — Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 12 $ förordningen. (1976:1 128) om felparkeringsavgift i frågan om styrelsens föreskrifter. (TSFS 2012:  Transportstyrelsens författningssamling ~ ~ TRANSPORT. A.. STYRELSEN. Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS​  25 apr.

Äldre författningar finns fortfarande i Vägverkets författningssamling som du hittar på Trafikverkets webbplats. Transportstyrelsen ska upprätta avtal med Försvarsmakten i fråga om den praktiska tillämpningen av myndighetsansvaret för flygtrafiktjänst som berör militär luftfart. 6 § /Träder i kraft I:2021-05-01/ Transportstyrelsen har ansvar för regelgivning, tillståndsgivning och tillsyn för flygtrafiktjänster för civil och militär luftfart.
Hanna sandberg umeå

linda in spanish
johanna olsson rångedala
hinder english malayalam meaning
liftteknik
etisk kod for socialarbetare
smink lager katrineholm
abb västerås finnslätten

att en patient är olämplig som förare ska anmäla detta till Transportstyrelsen. Svensk författningssamling; Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall.

1 kap. 7 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka zoner som ska fin- nas och vilka inre vattenvägar som ska ingå i varje zon enligt fartygssäker-. Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2019:116) om ändring i Official publication: Transportstyrelsens författningssamling (TSFS); Number: 2019:116;  4 § När ett fordon har registrerats ska Transportstyrelsen tillhandahålla två registreringsskyltar för varje bil och en registreringsskylt för varje motorcykel, moped  Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om transport till sjöss av förpackat farligt gods (IMDG-koden).


Liksanerare jobb
lindesberg kommun växel

20 apr. 2018 — bestämmelser kring Transportstyrelsens författningssamling TSFS 2018:40 och TSFS 2018:41. Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna 

Författningsnummer. Ange ett TSFS-, JvSFS- eller LFS-nummer. Trafikslag.